Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Mejeriforeningen (samlet betegnet ”Mejeriforeningen”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Mejeriforeningens virksomhed, herunder websitet madtilbørn.dk

Om Mejeriforeningen

Mejeriforeningen er en brancheorganisation for de danske mejerier: www.mejeri.dk 

Om madtilbørn.dk

Madtilbørn er et videnssite for forældre med børn i alderen 0-6 år samt for sundhedsplejersker og sundhedsprofesionelle og er oprettet af Mejeriforeningen. Formålet er at give svar på de spørgsmål, som mange forældre har i forhold til deres børn om mad og drikke. Vi vil gerne motivere til gode madvaner og sund livsstil.

I forbindelse med driften af Mejeriforeningens virksomhed indsamler og behandler Mejeriforeningen personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Mejeriforeningen er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Mejeriforeningens behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Mejeriforeningen
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Telefon: 87 31 20 10
E-mail: JHER@MEJERI.DK


Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du besøger madtilbørn.dk, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

Mejeriforeningen vil indsamle oplysninger i følgende situationer:

  • Besøgende på madtilbørn.dk
  • Når du sender en henvendelse til os

Mejeriforeningen indsamler og behandler oplysninger om besøgende på mejeri.dk på to måder:

 

Vi indsamler konkret

Besøgende på madtilbørn.dk

  • IP-adresse

Henvendelse til madtilbørn.dk:

  • Fornavn, mellemnavn(e) og efternavn
  • E-mailadresse

Mejeriforeningen vil i forbindelse med dit medlemskab typisk indsamle følgende oplysninger:

 

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside

Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og på vores hjemmesider, information om din computer, enhed og browser, din IP-adresse, browser type, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

Sender du en henvendelse til os på mail, afgiver du ligeledes oplysning om din e-mailadresse og dit navn.

Brug af dine personoplysninger

Mejeriforeningen behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Mejeriforeningen behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit medlems-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider – tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

 

Overholdelse af gældende love og regler

Overholdelse af love og regler, som Mejeriforeningen er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler som påhviler Mejeriforeningen, herunder blandt andet Mejeriforeningens indvejningsregister, produktionsstatistik og kvalitetskontrol.

Mejeriforeningen anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Mejeriforeningen bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Mejeriforeningen behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din medlemsaftale med Mejeriforeningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til Mejeriforeningens legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Mejeriforeningen er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Deling af personoplysninger

Mejeriforeningen videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

Mejeriforeningen kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

Mejeriforeningen tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Mejeriforeningen videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Mejeriforeningen deler personlysninger med

  • Vores leverandører af IT-services
  • Vores leverandører af digitale marketing-værktøjer
  • Vores mediebureauer
  • Tredjeparter uden for EU/EØS

Mejeriforeningen deler også dine personoplysninger med firmaer i lande uden for EU/EØS, fx Facebook, og Google. Overførselsgrundlaget er certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45. Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield på http://www.privacyshield.gov

 

Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav.

Det er Mejeriforeningens politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Mejeriforeningen er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på jher@mejeri.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Mejeriforeningens behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: DT@DATATILSYNET.DK

 

Opdateringer

Mejeriforeningen evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Senest opdateret 6. november 2020